"Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem"
(Znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie)

Zakres praktyki

Kancelaria  specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo cywilne (m.in. sprawy o zapłatę, wydanie, odszkodowanie, ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów)
 • prawo korporacyjne (m.in. zakładanie i rejestrowanie spółek w sądzie rejestrowym, sporządzanie i zmiana umów spółek, przekształcanie spółek, podnoszenie kapitału zakładowego, podejmowanie uchwał przez organy spółek, zmiana zarządu, zmiana wspólników)
 • prawo obrotu nieruchomościami (m.in. sprawy o zasiedzenie, naruszenie posiadania, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, ustalenie zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, inne sprawy własnościowe)
 • prawo rodzinne i osobowe (m.in. sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską, podział majątku, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie)
 • prawo spadkowe (m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, zachowek, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, podważenie testamentu)
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające (m.in. udział w postępowaniu egzekucyjnym, sprawy o przybicie i przysądzenie własności nieruchomości, skargi na czynności komornika)
 • prawo pracy (m.in. sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, mobbing, godziny nadliczbowe, opiniowanie umów o pracę)
 • prawo ubezpieczeń społecznych (m.in. sprawy o emeryturę, rentę)
 • prawo karne i karno-skarbowe (m.in. reprezentacja podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, obrona oskarżonego w postępowaniu karnym przed sądem, udział w postępowaniu wykonawczym, reprezentowanie praw pokrzywdzonego przestępstwem)
 • prawo karne wykonawcze (m.in. sprawy o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, zawieszenie wykonania kary)
 • prawo wykroczeń (m.in. obrona obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia)
 • prawo bankowe (m.in. negocjacje i renegocjacje z bankami, pomoc w restrukturyzacji kredytów bankowych)

 

 

Kontakt

+48 664 19 70 90

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres:

Siedziba: ul. Krucza 4A
05-200 Wołomin 

Oddział: ul. Nowogrodzka 18/6
00-511 Warszawa